Novosti

U životu većine ljudi postoji trenutak kada se ponekad zapitaju da li je nastavak obrazovanja vrijedan vremena i novca. Možda se nalazite u situaciji usljed koje se stalno preispitujete da li biste trebali iskoristiti priliku za posao, putovanje ili nastaviti školovanje. Iako nastavak školovanja možda nije uzbudljiv u poređenju sa drugim stvarima u životu, ali prednosti su doživotne. Stoga, ako ste neodlučni, u nastavku su neke činjenice koje govore u prilog važnosti kontinuiranog obrazovanja.

Razvoj industrije

Razvojem inovacija stvaraju se novi institucionalni i društveni okviri. U tom kontekstu preduzeća se nastoje stalno prilagođavati kako bi odgovorila svim izazovima i nametnutim okvirima okruženja.

To se odnosi na promjenjive zahtjeve tržišta, kooperacijske procese, zakonske i financijske promjene, na potrebne obrazovane stručnjake s novim znanjima. Utjecaj je obostran. Neophodnost prilagodbe kako preduzeća tako i pojedinaca ukazuje na  promjene odnosa u društvu te utjecaja na obrazovnu politiku, iskazivanjem svojih potreba za obrazovanjem stručnjaka odgovarajućeg profila potrebnog znanja i vještina.

Živimo u vremenu globalizacije, industrije se stalno mijenjaju. Da bi radnici ostali u toku sa najnovijim dostignućima, vještinama i novim tehnologijama potrebnim za njihova polja potrebna je kontinuirana edukacija.

Određene profesije također zahtijevaju kontinuirano obrazovanje kako bi se uskladili sa zakonima, ostali licencirani ili certificirani, ili zadržali članstvo u udruženju ili tijelu za licenciranje. Općenito, kontinuirano obrazovanje se smatra načinom da profesionalci budu u toku sa svojim područjima kako ne bi zaostajali.

Mnoge karijere zahtijevaju kontinuirano obrazovanje. Na primjer, nastavnici, agenti za nekretnine i inžinjeri moraju imati osnovnu edukaciju, a zatim dobiti ažurirano obrazovanje dok nastavljaju raditi u svojim oblastima. Medicina, farmacija, računovodstvo i krivično pravosuđe su dodatna polja u kojima profesionalci moraju nastaviti da razvijaju vještine potrebne za okruženja koja se stalno mijenjaju.

Zbog toga je od ključne važnosti da profesionalci budu aktuelni i u skladu sa promjenama zakona i propisa, kao i tehnološkim napretkom; posebno, forenzička nauka, prikupljanje i analiza obavještajnih podataka, nadzor, otkrivanje finansijskog kriminala i istražne tehnike.

Unapređenje kvalifikacija

Neki od pojedinaca koji misle da im nije potrebno da nastave školovanje, smatraju da svi poslovi neće zahtijevati višu školsku diplomu. Iako je to istina na nekim nivoima, ali, ako želite bolje plaćen posao, onda je nastavak školovanja gotovo obavezan.

Gledajte na cijelu situaciju kao da ste poslodavac. Zamislite da su Vam na stolu dva životopisa dva kandidata, i da je Vaša uloga odabir jednog kandidata za posao. Njih dvoje imaju približno isti nivo iskustva. Međutim, jedan aplikant je stekao visoko obrazovanje iz ove oblasti. Koga biste odabrali?

Najvjerovatnije biste odabrali kandidata sa višim stepenom obrazovanja.

Ovih dana poslodavci ne provjeravaju samo dva kandidata, već i veliki broj njih. To znači da se morate više potruditi da postanete atraktivniji poslodavcu; a viši stepen obrazovanja može biti prekretnica koja stavlja šanse u vašu korist, a ne protiv.

Stepen kvalifikacije i tip obrazovanja značajno utječu na položaj pojedinaca i u društvenoj hijerarhiji. Obrazovanje bitno utječe na percepciju klasne strukture, te zato postoje značajne razlike u stavovima između pojedinih kategorija zaposlenih s obzirom na njihove obrazovne osobine. Najvažniji faktori diferencijacije su stepen stručnog obrazovanja i način sticanja školske spreme.

Vjerovatno imate predosjećaj da osobe sa višim nivoom obrazovanja zarađuju mnogo više. Međutim, ostavimo tu slutnju i ubacimo brojeve.

Prema jednoj studiji, u prosjeku, osoba sa fakultetskom diplomom zarađuje dvostruko više od nekoga bez diplome. Naravno, postoje pojedinci koji nemaju fakultetsku diplomu i još uvijek zarađuju dobre svote novca. Ali to su rijetki slučajevi. U prosjeku, studenti sa fakultetima nadmašuju maturante.

Nije neuobičajeno da vas društvo etiketira u smislu vašeg obrazovnog postignuća. Iako je istina da ovo može biti stereotip, a to nije nužno dobro. Međutim, kada dođe do sukoba između onoga što je idealno i onoga što je realnost, stvarnost svaki put pobjeđuje. Možda će se to u budućnosti promijeniti.

Za sada, važnost kontinuiranog obrazovanja je da vam može donijeti veću platu, ali i mnogo više poštovanja od strane društva općenito.

Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje uključuje sve oblike učenja tokom života pojedinca. Iako se intenzivno koristi u novije vrijeme, ovaj koncept nije novi. Ljudi su i do sada stalno učili u cilju stvaranja veće konkurentnosti sebe samih, ali i svojih preduzeća i društva u cjelini.

U današnja vremena ovaj se pojam ističe jer se globalizacijom dodatno povećava konkurencija pa manje razvijene zemlje i zemlje u razvoju moraju dati veći napor u učenju cijelog života. Štoviše, EU je uvela i ključne kompetencije koje su važne za uspješno cjeloživotno učenje. Pojam cjeloživotnog učenja nije važan samo da bi se istakla potreba učenja tokom cijelog života, već da se pokaže važnost različitih oblika učenja kao i njihove komparativne prednosti jednog u odnosu na drugi.

Jedni oblici učenja se bolje i brže prilagođavaju potrebama pojedinaca, tržišta rad i društva u cjelini, dok je kod drugih istaknutije osiguranje kvalitete. Svi oblici obrazovanja, odnosno učenja, korisni su za pojedinca i društvo i ne isključuju jedno drugo.Screenshot 4

Znanja, vještine i kompetencije se razlikuju, između ostaloga, i po svojoj važnosti, odnosno relevantnosti za pojedince i društvo. Neka znanja, vještine i kompetencije su dugotrajno zanimljiva pojedincima i društvu, čak i stotinama godina. Neke specifične grupe znanja, vještine i kompetencija mogu biti zanimljiva za društvo vrlo kratko, možda nekoliko godina ili čak i kraće. Uglavnom je to slučaj za znanja, vještine i kompetencije koja se odnose na moderne tehnologije.

Kako tržište rada postaje sve konkurentnije, značaj kontinuiranog obrazovanja postaje sve veći i veći. Jedna od stvari koje možete učiniti da biste se postavili iznad konkurencije je nastavak školovanja. Da, nastavak obrazovanja vas može koštati vremena i novca, ali prednosti su neprocjenjive. Nastavkom školovanja možete očekivati ​​da ćete povećati svoje kvalifikacije, povećati prihode, poboljšati životni stil, poboljšati svoje samopouzdanje, proširiti svoju društvenu mrežu, osigurati svoju budućnost i poboljšati svoju disciplinu.